-->
1 - 20 of 61 MCQs found
వీనస్ నగరం సిరిసంపదలతో తులతూగుతుంది. శక్తివంతమైంది. సమీపంలోనూ సుదూరంగానూ ఉండే పెక్కు దేశాలతో వీనస్ నగరం సంబంధాలు నెరపుతుండటం వల్ల ధన సమృర్థమైంది. వీనస్ నగరంలో కొంత మంది నగర ప్రముఖలు శ్రీమంతులు. వీరిలో ఆంటినో వర్తకుడు నిజాయితీపరుడు. దయార్ద హృదయుడు. ఇదిలా ఉండగా, బాసినో ఒక అందమైన ధనవంతురాలైన యువతితో ప్రేమలోపడ్డాడు. ఆ సౌందర్యవతి పేరు పోర్టియా. వీనస్ నగరంకు వెలుపల ఉన్న బెల్ మంట్ లో ఉండేది. పోర్టియా బాసినోపట్ల కొంత ఆసక్తి చూపింది ఇదే అదనుగా బాసినో ఆమెను గెలవాలనుకున్నాడు. ఆమెను ప్రసన్నురాలిని చేసుకునేందుకు ఆమె ఉండే ప్రాంతాన్ని ఖరిదైన దుస్తులు, సపరివారంగా సందర్శించాలనుకున్నాడు. అయితే చేతిలో చిల్లిగవ్వలేని బాసినో తన స్నేహితుడు ఆంటోనిని మూడువేల దుకాట్స్ అప్పుగా ఇవ్వవలసిందిగా కోరాడు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబును ఇవ్వండి? నిజాయితీ అనగా?
(A)   ముక్కసూటితనం
(B)   దయార్ధ్రత
(C)   సమంజసమైన
(D)   నిస్వార్థమైన


Show Answer


వీనస్ నగరం సిరిసంపదలతో తులతూగుతుంది. శక్తివంతమైంది. సమీపంలోనూ సుదూరంగానూ ఉండే పెక్కు దేశాలతో వీనస్ నగరం సంబంధాలు నెరపుతుండటం వల్ల ధన సమృర్థమైంది. వీనస్ నగరంలో కొంత మంది నగర ప్రముఖలు శ్రీమంతులు. వీరిలో ఆంటినో వర్తకుడు నిజాయితీపరుడు. దయార్ద హృదయుడు. ఇదిలా ఉండగా, బాసినో ఒక అందమైన ధనవంతురాలైన యువతితో ప్రేమలోపడ్డాడు. ఆ సౌందర్యవతి పేరు పోర్టియా. వీనస్ నగరంకు వెలుపల ఉన్న బెల్ మంట్ లో ఉండేది. పోర్టియా బాసినోపట్ల కొంత ఆసక్తి చూపింది ఇదే అదనుగా బాసినో ఆమెను గెలవాలనుకున్నాడు. ఆమెను ప్రసన్నురాలిని చేసుకునేందుకు ఆమె ఉండే ప్రాంతాన్ని ఖరిదైన దుస్తులు, సపరివారంగా సందర్శించాలనుకున్నాడు. అయితే చేతిలో చిల్లిగవ్వలేని బాసినో తన స్నేహితుడు ఆంటోనిని మూడువేల దుకాట్స్ అప్పుగా ఇవ్వవలసిందిగా కోరాడు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి ? దయార్ద్ర హృదయుడు అనగా?
(A)   సమర్థడు
(B)   నిజాయితీపరుడు
(C)   జాలిగలవాడు
(D)   కర్కోటకుడు


Show Answer


వీనస్ నగరం సిరిసంపదలతో తులతూగుతుంది. శక్తివంతమైంది. సమీపంలోనూ సుదూరంగానూ ఉండే పెక్కు దేశాలతో వీనస్ నగరం సంబంధాలు నెరపుతుండటం వల్ల ధన సమృర్థమైంది. వీనస్ నగరంలో కొంత మంది నగర ప్రముఖలు శ్రీమంతులు. వీరిలో ఆంటినో వర్తకుడు నిజాయితీపరుడు. దయార్ద హృదయుడు. ఇదిలా ఉండగా, బాసినో ఒక అందమైన ధనవంతురాలైన యువతితో ప్రేమలోపడ్డాడు. ఆ సౌందర్యవతి పేరు పోర్టియా. వీనస్ నగరంకు వెలుపల ఉన్న బెల్ మంట్ లో ఉండేది. పోర్టియా బాసినోపట్ల కొంత ఆసక్తి చూపింది ఇదే అదనుగా బాసినో ఆమెను గెలవాలనుకున్నాడు. ఆమెను ప్రసన్నురాలిని చేసుకునేందుకు ఆమె ఉండే ప్రాంతాన్ని ఖరిదైన దుస్తులు, సపరివారంగా సందర్శించాలనుకున్నాడు. అయితే చేతిలో చిల్లిగవ్వలేని బాసినో తన స్నేహితుడు ఆంటోనిని మూడువేల దుకాట్స్ అప్పుగా ఇవ్వవలసిందిగా కోరాడు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. వీనస్ నగరం సిరిసంపదలతో విలిస్లిడానికి కారణం?
(A)   వ్యవసాయం
(B)   వర్తకం
(C)   పౌరుల నిజాయతీ
(D)   పరిశ్రమలు


Show Answer


వీనస్ నగరం సిరిసంపదలతో తులతూగుతుంది. శక్తివంతమైంది. సమీపంలోనూ సుదూరంగానూ ఉండే పెక్కు దేశాలతో వీనస్ నగరం సంబంధాలు నెరపుతుండటం వల్ల ధన సమృర్థమైంది. వీనస్ నగరంలో కొంత మంది నగర ప్రముఖలు శ్రీమంతులు. వీరిలో ఆంటినో వర్తకుడు నిజాయితీపరుడు. దయార్ద హృదయుడు. ఇదిలా ఉండగా, బాసినో ఒక అందమైన ధనవంతురాలైన యువతితో ప్రేమలోపడ్డాడు. ఆ సౌందర్యవతి పేరు పోర్టియా. వీనస్ నగరంకు వెలుపల ఉన్న బెల్ మంట్ లో ఉండేది. పోర్టియా బాసినోపట్ల కొంత ఆసక్తి చూపింది ఇదే అదనుగా బాసినో ఆమెను గెలవాలనుకున్నాడు. ఆమెను ప్రసన్నురాలిని చేసుకునేందుకు ఆమె ఉండే ప్రాంతాన్ని ఖరిదైన దుస్తులు, సపరివారంగా సందర్శించాలనుకున్నాడు. అయితే చేతిలో చిల్లిగవ్వలేని బాసినో తన స్నేహితుడు ఆంటోనిని మూడువేల దుకాట్స్ అప్పుగా ఇవ్వవలసిందిగా కోరాడు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. ఆంటినో ఒక?
(A)   వీనస్ నగరంలో ధనవంతుడైన వ్యాపారి
(B)   వీనస్ లో పలువురు ధనవంతలైన వ్యాపారుల్లో ఒకడు
(C)   నిజాయితీపరుడు, దయార్ద్ర హృదయుడు అయితే ధనవంతుడుకాడు
(D)   ధనవంతుడు, శక్తివంతుడు


Show Answer


వీనస్ నగరం సిరిసంపదలతో తులతూగుతుంది. శక్తివంతమైంది. సమీపంలోనూ సుదూరంగానూ ఉండే పెక్కు దేశాలతో వీనస్ నగరం సంబంధాలు నెరపుతుండటం వల్ల ధన సమృర్థమైంది. వీనస్ నగరంలో కొంత మంది నగర ప్రముఖలు శ్రీమంతులు. వీరిలో ఆంటినో వర్తకుడు నిజాయితీపరుడు. దయార్ద హృదయుడు. ఇదిలా ఉండగా, బాసినో ఒక అందమైన ధనవంతురాలైన యువతితో ప్రేమలోపడ్డాడు. ఆ సౌందర్యవతి పేరు పోర్టియా. వీనస్ నగరంకు వెలుపల ఉన్న బెల్ మంట్ లో ఉండేది. పోర్టియా బాసినోపట్ల కొంత ఆసక్తి చూపింది ఇదే అదనుగా బాసినో ఆమెను గెలవాలనుకున్నాడు. ఆమెను ప్రసన్నురాలిని చేసుకునేందుకు ఆమె ఉండే ప్రాంతాన్ని ఖరిదైన దుస్తులు, సపరివారంగా సందర్శించాలనుకున్నాడు. అయితే చేతిలో చిల్లిగవ్వలేని బాసినో తన స్నేహితుడు ఆంటోనిని మూడువేల దుకాట్స్ అప్పుగా ఇవ్వవలసిందిగా కోరాడు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. బాసినా ఎప్పుడూ డబ్బు అవసరంలో ఉండేవాడు ఎందుకంటే?
(A)   నిరుపేద కుటుంబానికి చెందినవాడు
(B)   విలాసవంతమైన జీవితం గడపడానికి అలవాటు పడ్డాడు
(C)   దుర్వ్యసనాలకు అలవాటుపడ్డాడు
(D)   పెద్ద కుటుంబాన్ని అతడే ఆదుకోవాలి


Show Answer


వీనస్ నగరం సిరిసంపదలతో తులతూగుతుంది. శక్తివంతమైంది. సమీపంలోనూ సుదూరంగానూ ఉండే పెక్కు దేశాలతో వీనస్ నగరం సంబంధాలు నెరపుతుండటం వల్ల ధన సమృర్థమైంది. వీనస్ నగరంలో కొంత మంది నగర ప్రముఖలు శ్రీమంతులు. వీరిలో ఆంటినో వర్తకుడు నిజాయితీపరుడు. దయార్ద హృదయుడు. ఇదిలా ఉండగా, బాసినో ఒక అందమైన ధనవంతురాలైన యువతితో ప్రేమలోపడ్డాడు. ఆ సౌందర్యవతి పేరు పోర్టియా. వీనస్ నగరంకు వెలుపల ఉన్న బెల్ మంట్ లో ఉండేది. పోర్టియా బాసినోపట్ల కొంత ఆసక్తి చూపింది ఇదే అదనుగా బాసినో ఆమెను గెలవాలనుకున్నాడు. ఆమెను ప్రసన్నురాలిని చేసుకునేందుకు ఆమె ఉండే ప్రాంతాన్ని ఖరిదైన దుస్తులు, సపరివారంగా సందర్శించాలనుకున్నాడు. అయితే చేతిలో చిల్లిగవ్వలేని బాసినో తన స్నేహితుడు ఆంటోనిని మూడువేల దుకాట్స్ అప్పుగా ఇవ్వవలసిందిగా కోరాడు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. ఆంటినో అతనికి అప్పు ఇచ్చేవాడు?
(A)   ఒకసారి
(B)   రెండుసార్లు
(C)   మూడుసార్లు
(D)   ఎన్నోసార్లు


Show Answer


వీనస్ నగరం సిరిసంపదలతో తులతూగుతుంది. శక్తివంతమైంది. సమీపంలోనూ సుదూరంగానూ ఉండే పెక్కు దేశాలతో వీనస్ నగరం సంబంధాలు నెరపుతుండటం వల్ల ధన సమృర్థమైంది. వీనస్ నగరంలో కొంత మంది నగర ప్రముఖలు శ్రీమంతులు. వీరిలో ఆంటినో వర్తకుడు నిజాయితీపరుడు. దయార్ద హృదయుడు. ఇదిలా ఉండగా, బాసినో ఒక అందమైన ధనవంతురాలైన యువతితో ప్రేమలోపడ్డాడు. ఆ సౌందర్యవతి పేరు పోర్టియా. వీనస్ నగరంకు వెలుపల ఉన్న బెల్ మంట్ లో ఉండేది. పోర్టియా బాసినోపట్ల కొంత ఆసక్తి చూపింది ఇదే అదనుగా బాసినో ఆమెను గెలవాలనుకున్నాడు. ఆమెను ప్రసన్నురాలిని చేసుకునేందుకు ఆమె ఉండే ప్రాంతాన్ని ఖరిదైన దుస్తులు, సపరివారంగా సందర్శించాలనుకున్నాడు. అయితే చేతిలో చిల్లిగవ్వలేని బాసినో తన స్నేహితుడు ఆంటోనిని మూడువేల దుకాట్స్ అప్పుగా ఇవ్వవలసిందిగా కోరాడు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. పోర్టియాకు బాసినో అంటే?
(A)   అమిత ప్రేమ
(B)   కొంత సానుభూతి
(C)   కొంత ఆసక్తి
(D)   ఇవేవీకావు


Show Answer


వీనస్ నగరం సిరిసంపదలతో తులతూగుతుంది. శక్తివంతమైంది. సమీపంలోనూ సుదూరంగానూ ఉండే పెక్కు దేశాలతో వీనస్ నగరం సంబంధాలు నెరపుతుండటం వల్ల ధన సమృర్థమైంది. వీనస్ నగరంలో కొంత మంది నగర ప్రముఖలు శ్రీమంతులు. వీరిలో ఆంటినో వర్తకుడు నిజాయితీపరుడు. దయార్ద హృదయుడు. ఇదిలా ఉండగా, బాసినో ఒక అందమైన ధనవంతురాలైన యువతితో ప్రేమలోపడ్డాడు. ఆ సౌందర్యవతి పేరు పోర్టియా. వీనస్ నగరంకు వెలుపల ఉన్న బెల్ మంట్ లో ఉండేది. పోర్టియా బాసినోపట్ల కొంత ఆసక్తి చూపింది ఇదే అదనుగా బాసినో ఆమెను గెలవాలనుకున్నాడు. ఆమెను ప్రసన్నురాలిని చేసుకునేందుకు ఆమె ఉండే ప్రాంతాన్ని ఖరిదైన దుస్తులు, సపరివారంగా సందర్శించాలనుకున్నాడు. అయితే చేతిలో చిల్లిగవ్వలేని బాసినో తన స్నేహితుడు ఆంటోనిని మూడువేల దుకాట్స్ అప్పుగా ఇవ్వవలసిందిగా కోరాడు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. బాసినో తనకు మూడువేల దుకాట్స్ ఇవ్వవలసిందిగా ఆంటినోను ఎందుకు కోరాడంటే..?
(A)   విలాసవంతంగా గడిపేందుకు
(B)   పోర్టియా ఉన్న ప్రాంతానికి సపరివారంగా వెళ్ళేందుకు
(C)   పోర్టియాతో వివాహానికి
(D)   పోర్టియాకు బహుమతిగా ఇచ్చేందుకు


Show Answer


వీనస్ నగరం సిరిసంపదలతో తులతూగుతుంది. శక్తివంతమైంది. సమీపంలోనూ సుదూరంగానూ ఉండే పెక్కు దేశాలతో వీనస్ నగరం సంబంధాలు నెరపుతుండటం వల్ల ధన సమృర్థమైంది. వీనస్ నగరంలో కొంత మంది నగర ప్రముఖలు శ్రీమంతులు. వీరిలో ఆంటినో వర్తకుడు నిజాయితీపరుడు. దయార్ద హృదయుడు. ఇదిలా ఉండగా, బాసినో ఒక అందమైన ధనవంతురాలైన యువతితో ప్రేమలోపడ్డాడు. ఆ సౌందర్యవతి పేరు పోర్టియా. వీనస్ నగరంకు వెలుపల ఉన్న బెల్ మంట్ లో ఉండేది. పోర్టియా బాసినోపట్ల కొంత ఆసక్తి చూపింది ఇదే అదనుగా బాసినో ఆమెను గెలవాలనుకున్నాడు. ఆమెను ప్రసన్నురాలిని చేసుకునేందుకు ఆమె ఉండే ప్రాంతాన్ని ఖరిదైన దుస్తులు, సపరివారంగా సందర్శించాలనుకున్నాడు. అయితే చేతిలో చిల్లిగవ్వలేని బాసినో తన స్నేహితుడు ఆంటోనిని మూడువేల దుకాట్స్ అప్పుగా ఇవ్వవలసిందిగా కోరాడు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. ఆంటినో, బాసినోలు...?
(A)   ఆప్తమిత్రులు
(B)   బంధువులు
(C)   సహచరులు
(D)   ఇవేవీకావు


Show Answer


వీనస్ నగరం సిరిసంపదలతో తులతూగుతుంది. శక్తివంతమైంది. సమీపంలోనూ సుదూరంగానూ ఉండే పెక్కు దేశాలతో వీనస్ నగరం సంబంధాలు నెరపుతుండటం వల్ల ధన సమృర్థమైంది. వీనస్ నగరంలో కొంత మంది నగర ప్రముఖలు శ్రీమంతులు. వీరిలో ఆంటినో వర్తకుడు నిజాయితీపరుడు. దయార్ద హృదయుడు. ఇదిలా ఉండగా, బాసినో ఒక అందమైన ధనవంతురాలైన యువతితో ప్రేమలోపడ్డాడు. ఆ సౌందర్యవతి పేరు పోర్టియా. వీనస్ నగరంకు వెలుపల ఉన్న బెల్ మంట్ లో ఉండేది. పోర్టియా బాసినోపట్ల కొంత ఆసక్తి చూపింది ఇదే అదనుగా బాసినో ఆమెను గెలవాలనుకున్నాడు. ఆమెను ప్రసన్నురాలిని చేసుకునేందుకు ఆమె ఉండే ప్రాంతాన్ని ఖరిదైన దుస్తులు, సపరివారంగా సందర్శించాలనుకున్నాడు. అయితే చేతిలో చిల్లిగవ్వలేని బాసినో తన స్నేహితుడు ఆంటోనిని మూడువేల దుకాట్స్ అప్పుగా ఇవ్వవలసిందిగా కోరాడు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. బాసినో....ఏం గెలుచుకోవాలనుకున్నాడు?
(A)   పోర్టియాను గెలుచుకోవాలనుకున్నాడు.
(B)   ఆమె మనసు గెలుచుకోగలనన్న ధీమాతో ఉన్నాడు.
(C)   పోర్టియా ప్రేమకోసం పరితపించాడు.
(D)   పోర్టియా ఎలా వ్యవహరిస్తుందో ఊహించలేకపోయాడు.


Show Answer


6 నుండి 13 శతాబ్దాల వరకున్న కాంబోజ శాసనాలన్నీ భారతీయ సంబంధాలను తెలిపేవే, 5వ శతాబ్ది నాటికే పూన్యాన్ లో కౌండిన్య గోత్రీకుడైన జయవర్మ అనే రాజు రాజ్యం చేసేవాడు. అతడు పూ-టి అనే చైనా చక్రవర్తికి పగడపు బుద్ద ప్రతిమను, అటు తరువాత పాలించిన రుద్రవర్మ గంధపు ప్రతిమను పంపినట్లు ఆధారాలున్నవి. కాంబోజలో మొదట హీనయానం అటు తరువాత హైందవ మహాయాన బౌద్దాలు పరస్పర కలహాలు లేకుండా వర్ధిల్లినవి. ఈ పరిస్థితి దాదాపు క్రీ.శ. 400-1400 వరకూ ఉన్నది. యశోవర్మ అనే రాజు అంగ్ కోర్ థామ్ లో బ్రాహ్మణాశ్రమంతోపాటు సౌగతాశ్రమం కూడా కట్టించినాడు. 10-13 శతాబ్దాల మధ్యన పాలించిన రాజులంతా హైందవులు, మంత్రులు మహాయాన బౌద్ధులు. ఈ మంత్రులెన్నో బౌద్ధాలయాలు నిర్మించినారు. సత్యవర్మ అనే మంత్రి (క్రీ.శ. 900) అంగ్ కోర్ మందిర నిర్మాణ పర్యవేక్షకుడు. రెండవ రాజేంద్రవర్మ మంత్రి కవీంద్రారి మధనుడూ, ఐదవ జయవర్మ మంత్రి కీర్తి పండితుడూ అనేక బౌద్ద విగ్రహాలు ప్రతిష్టించి శాసనాలు వేయించినారు. వారి శాసనాల్లో బ్రహ్మ, విష్ణు బుద్ధ త్రిమూర్తుల స్తోత్రాలున్నవి. కాంబోజలో వలె హైందవమూ మహాయానమూ కలగా పులగంగా కలిసిపోయిన సంఘటన మరెక్కడా కనిపించదు. అంగ్ కోర్ వాట్, అంగ్ కోర్ థమ్, తాప్రోమ్ మందిరాలు మఠాలు జగత్ర్ప సిద్దమైనవి. ఈనాడు కాంబోజలో ఉన్న బౌద్దం సయాంలోని బౌద్దం వలె. సాధారణమైనదే. బిక్షకులకు మంచి గౌరవం ఉన్నది. వారి నీతి నియమాలు ఆదర్శవంతములు. వాళ్ళంతా ఉపాధ్యాయులుగా యువకులను తీర్చిదిద్దుతారు. ఆ దేశంలోని యువకులంతా కొంతకాలమైనా బౌద్ధమతాల్లో ఉండి క్రమశిక్షణ, నీతి నియమాలు విద్యా బుద్దులు మత జీవనం నేర్చుకుంటారు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. 5వ శతాబ్దిలో వ్యూనాన్ ను పరిపాలించిన రాజు?
(A)   కౌండిన్యుడు
(B)   జయవర్మ
(C)   పూ-టి
(D)   రుద్రవర్మ


Show Answer


6 నుండి 13 శతాబ్దాల వరకున్న కాంబోజ శాసనాలన్నీ భారతీయ సంబంధాలను తెలిపేవే, 5వ శతాబ్ది నాటికే పూన్యాన్ లో కౌండిన్య గోత్రీకుడైన జయవర్మ అనే రాజు రాజ్యం చేసేవాడు. అతడు పూ-టి అనే చైనా చక్రవర్తికి పగడపు బుద్ద ప్రతిమను, అటు తరువాత పాలించిన రుద్రవర్మ గంధపు ప్రతిమను పంపినట్లు ఆధారాలున్నవి. కాంబోజలో మొదట హీనయానం అటు తరువాత హైందవ మహాయాన బౌద్దాలు పరస్పర కలహాలు లేకుండా వర్ధిల్లినవి. ఈ పరిస్థితి దాదాపు క్రీ.శ. 400-1400 వరకూ ఉన్నది. యశోవర్మ అనే రాజు అంగ్ కోర్ థామ్ లో బ్రాహ్మణాశ్రమంతోపాటు సౌగతాశ్రమం కూడా కట్టించినాడు. 10-13 శతాబ్దాల మధ్యన పాలించిన రాజులంతా హైందవులు, మంత్రులు మహాయాన బౌద్ధులు. ఈ మంత్రులెన్నో బౌద్ధాలయాలు నిర్మించినారు. సత్యవర్మ అనే మంత్రి (క్రీ.శ. 900) అంగ్ కోర్ మందిర నిర్మాణ పర్యవేక్షకుడు. రెండవ రాజేంద్రవర్మ మంత్రి కవీంద్రారి మధనుడూ, ఐదవ జయవర్మ మంత్రి కీర్తి పండితుడూ అనేక బౌద్ద విగ్రహాలు ప్రతిష్టించి శాసనాలు వేయించినారు. వారి శాసనాల్లో బ్రహ్మ, విష్ణు బుద్ధ త్రిమూర్తుల స్తోత్రాలున్నవి. కాంబోజలో వలె హైందవమూ మహాయానమూ కలగా పులగంగా కలిసిపోయిన సంఘటన మరెక్కడా కనిపించదు. అంగ్ కోర్ వాట్, అంగ్ కోర్ థమ్, తాప్రోమ్ మందిరాలు మఠాలు జగత్ర్ప సిద్దమైనవి. ఈనాడు కాంబోజలో ఉన్న బౌద్దం సయాంలోని బౌద్దం వలె. సాధారణమైనదే. బిక్షకులకు మంచి గౌరవం ఉన్నది. వారి నీతి నియమాలు ఆదర్శవంతములు. వాళ్ళంతా ఉపాధ్యాయులుగా యువకులను తీర్చిదిద్దుతారు. ఆ దేశంలోని యువకులంతా కొంతకాలమైనా బౌద్ధమతాల్లో ఉండి క్రమశిక్షణ, నీతి నియమాలు విద్యా బుద్దులు మత జీవనం నేర్చుకుంటారు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. పూ-టి చక్రవర్తికి పగడపు బుద్ధ ప్రతిమను పంపించింది?
(A)   రుద్రవర్మ
(B)   సత్యవర్మ
(C)   రాజేంద్రవర్మ
(D)   జయవర్మ


Show Answer


6 నుండి 13 శతాబ్దాల వరకున్న కాంబోజ శాసనాలన్నీ భారతీయ సంబంధాలను తెలిపేవే, 5వ శతాబ్ది నాటికే పూన్యాన్ లో కౌండిన్య గోత్రీకుడైన జయవర్మ అనే రాజు రాజ్యం చేసేవాడు. అతడు పూ-టి అనే చైనా చక్రవర్తికి పగడపు బుద్ద ప్రతిమను, అటు తరువాత పాలించిన రుద్రవర్మ గంధపు ప్రతిమను పంపినట్లు ఆధారాలున్నవి. కాంబోజలో మొదట హీనయానం అటు తరువాత హైందవ మహాయాన బౌద్దాలు పరస్పర కలహాలు లేకుండా వర్ధిల్లినవి. ఈ పరిస్థితి దాదాపు క్రీ.శ. 400-1400 వరకూ ఉన్నది. యశోవర్మ అనే రాజు అంగ్ కోర్ థామ్ లో బ్రాహ్మణాశ్రమంతోపాటు సౌగతాశ్రమం కూడా కట్టించినాడు. 10-13 శతాబ్దాల మధ్యన పాలించిన రాజులంతా హైందవులు, మంత్రులు మహాయాన బౌద్ధులు. ఈ మంత్రులెన్నో బౌద్ధాలయాలు నిర్మించినారు. సత్యవర్మ అనే మంత్రి (క్రీ.శ. 900) అంగ్ కోర్ మందిర నిర్మాణ పర్యవేక్షకుడు. రెండవ రాజేంద్రవర్మ మంత్రి కవీంద్రారి మధనుడూ, ఐదవ జయవర్మ మంత్రి కీర్తి పండితుడూ అనేక బౌద్ద విగ్రహాలు ప్రతిష్టించి శాసనాలు వేయించినారు. వారి శాసనాల్లో బ్రహ్మ, విష్ణు బుద్ధ త్రిమూర్తుల స్తోత్రాలున్నవి. కాంబోజలో వలె హైందవమూ మహాయానమూ కలగా పులగంగా కలిసిపోయిన సంఘటన మరెక్కడా కనిపించదు. అంగ్ కోర్ వాట్, అంగ్ కోర్ థమ్, తాప్రోమ్ మందిరాలు మఠాలు జగత్ర్ప సిద్దమైనవి. ఈనాడు కాంబోజలో ఉన్న బౌద్దం సయాంలోని బౌద్దం వలె. సాధారణమైనదే. బిక్షకులకు మంచి గౌరవం ఉన్నది. వారి నీతి నియమాలు ఆదర్శవంతములు. వాళ్ళంతా ఉపాధ్యాయులుగా యువకులను తీర్చిదిద్దుతారు. ఆ దేశంలోని యువకులంతా కొంతకాలమైనా బౌద్ధమతాల్లో ఉండి క్రమశిక్షణ, నీతి నియమాలు విద్యా బుద్దులు మత జీవనం నేర్చుకుంటారు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. ఈ క్రింది వానిలో సరికాని దాన్ని గుర్తించండి?
(A)   6-13 శతాబ్దాల కాంబోజ శాసనాలు భారతదేశంలో సంబంధాన్ని తెలుపుతాయి.
(B)   10-13 శతాబ్దాల మధ్య కాంభోజను పాలించిన రాజులందరు బౌద్ధులు, మంత్రులంతా హిందువులు
(C)   కీర్తి పండితుడు బుద్ద పూజతోబాటు శివపూజను కూడా చేసేవాడు
(D)   మంత్రులు బౌద్ధాలయాలను నిర్మించారు.


Show Answer


6 నుండి 13 శతాబ్దాల వరకున్న కాంబోజ శాసనాలన్నీ భారతీయ సంబంధాలను తెలిపేవే, 5వ శతాబ్ది నాటికే పూన్యాన్ లో కౌండిన్య గోత్రీకుడైన జయవర్మ అనే రాజు రాజ్యం చేసేవాడు. అతడు పూ-టి అనే చైనా చక్రవర్తికి పగడపు బుద్ద ప్రతిమను, అటు తరువాత పాలించిన రుద్రవర్మ గంధపు ప్రతిమను పంపినట్లు ఆధారాలున్నవి. కాంబోజలో మొదట హీనయానం అటు తరువాత హైందవ మహాయాన బౌద్దాలు పరస్పర కలహాలు లేకుండా వర్ధిల్లినవి. ఈ పరిస్థితి దాదాపు క్రీ.శ. 400-1400 వరకూ ఉన్నది. యశోవర్మ అనే రాజు అంగ్ కోర్ థామ్ లో బ్రాహ్మణాశ్రమంతోపాటు సౌగతాశ్రమం కూడా కట్టించినాడు. 10-13 శతాబ్దాల మధ్యన పాలించిన రాజులంతా హైందవులు, మంత్రులు మహాయాన బౌద్ధులు. ఈ మంత్రులెన్నో బౌద్ధాలయాలు నిర్మించినారు. సత్యవర్మ అనే మంత్రి (క్రీ.శ. 900) అంగ్ కోర్ మందిర నిర్మాణ పర్యవేక్షకుడు. రెండవ రాజేంద్రవర్మ మంత్రి కవీంద్రారి మధనుడూ, ఐదవ జయవర్మ మంత్రి కీర్తి పండితుడూ అనేక బౌద్ద విగ్రహాలు ప్రతిష్టించి శాసనాలు వేయించినారు. వారి శాసనాల్లో బ్రహ్మ, విష్ణు బుద్ధ త్రిమూర్తుల స్తోత్రాలున్నవి. కాంబోజలో వలె హైందవమూ మహాయానమూ కలగా పులగంగా కలిసిపోయిన సంఘటన మరెక్కడా కనిపించదు. అంగ్ కోర్ వాట్, అంగ్ కోర్ థమ్, తాప్రోమ్ మందిరాలు మఠాలు జగత్ర్ప సిద్దమైనవి. ఈనాడు కాంబోజలో ఉన్న బౌద్దం సయాంలోని బౌద్దం వలె. సాధారణమైనదే. బిక్షకులకు మంచి గౌరవం ఉన్నది. వారి నీతి నియమాలు ఆదర్శవంతములు. వాళ్ళంతా ఉపాధ్యాయులుగా యువకులను తీర్చిదిద్దుతారు. ఆ దేశంలోని యువకులంతా కొంతకాలమైనా బౌద్ధమతాల్లో ఉండి క్రమశిక్షణ, నీతి నియమాలు విద్యా బుద్దులు మత జీవనం నేర్చుకుంటారు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. కాంబోజలో హైందవముతో కలగలిసినది?
(A)   హీనయానము
(B)   మహాయానము
(C)   చైనా రాజులు
(D)   ఉపాధ్యాయులు


Show Answer


6 నుండి 13 శతాబ్దాల వరకున్న కాంబోజ శాసనాలన్నీ భారతీయ సంబంధాలను తెలిపేవే, 5వ శతాబ్ది నాటికే పూన్యాన్ లో కౌండిన్య గోత్రీకుడైన జయవర్మ అనే రాజు రాజ్యం చేసేవాడు. అతడు పూ-టి అనే చైనా చక్రవర్తికి పగడపు బుద్ద ప్రతిమను, అటు తరువాత పాలించిన రుద్రవర్మ గంధపు ప్రతిమను పంపినట్లు ఆధారాలున్నవి. కాంబోజలో మొదట హీనయానం అటు తరువాత హైందవ మహాయాన బౌద్దాలు పరస్పర కలహాలు లేకుండా వర్ధిల్లినవి. ఈ పరిస్థితి దాదాపు క్రీ.శ. 400-1400 వరకూ ఉన్నది. యశోవర్మ అనే రాజు అంగ్ కోర్ థామ్ లో బ్రాహ్మణాశ్రమంతోపాటు సౌగతాశ్రమం కూడా కట్టించినాడు. 10-13 శతాబ్దాల మధ్యన పాలించిన రాజులంతా హైందవులు, మంత్రులు మహాయాన బౌద్ధులు. ఈ మంత్రులెన్నో బౌద్ధాలయాలు నిర్మించినారు. సత్యవర్మ అనే మంత్రి (క్రీ.శ. 900) అంగ్ కోర్ మందిర నిర్మాణ పర్యవేక్షకుడు. రెండవ రాజేంద్రవర్మ మంత్రి కవీంద్రారి మధనుడూ, ఐదవ జయవర్మ మంత్రి కీర్తి పండితుడూ అనేక బౌద్ద విగ్రహాలు ప్రతిష్టించి శాసనాలు వేయించినారు. వారి శాసనాల్లో బ్రహ్మ, విష్ణు బుద్ధ త్రిమూర్తుల స్తోత్రాలున్నవి. కాంబోజలో వలె హైందవమూ మహాయానమూ కలగా పులగంగా కలిసిపోయిన సంఘటన మరెక్కడా కనిపించదు. అంగ్ కోర్ వాట్, అంగ్ కోర్ థమ్, తాప్రోమ్ మందిరాలు మఠాలు జగత్ర్ప సిద్దమైనవి. ఈనాడు కాంబోజలో ఉన్న బౌద్దం సయాంలోని బౌద్దం వలె. సాధారణమైనదే. బిక్షకులకు మంచి గౌరవం ఉన్నది. వారి నీతి నియమాలు ఆదర్శవంతములు. వాళ్ళంతా ఉపాధ్యాయులుగా యువకులను తీర్చిదిద్దుతారు. ఆ దేశంలోని యువకులంతా కొంతకాలమైనా బౌద్ధమతాల్లో ఉండి క్రమశిక్షణ, నీతి నియమాలు విద్యా బుద్దులు మత జీవనం నేర్చుకుంటారు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. బ్రాహ్మణాశ్రమాన్ని, సౌగతాశ్రమాన్ని కట్టించింది?
(A)   రుద్రవర్మ
(B)   గుణవర్మ
(C)   యశోవర్మ
(D)   సత్యవర్మ


Show Answer


6 నుండి 13 శతాబ్దాల వరకున్న కాంబోజ శాసనాలన్నీ భారతీయ సంబంధాలను తెలిపేవే, 5వ శతాబ్ది నాటికే పూన్యాన్ లో కౌండిన్య గోత్రీకుడైన జయవర్మ అనే రాజు రాజ్యం చేసేవాడు. అతడు పూ-టి అనే చైనా చక్రవర్తికి పగడపు బుద్ద ప్రతిమను, అటు తరువాత పాలించిన రుద్రవర్మ గంధపు ప్రతిమను పంపినట్లు ఆధారాలున్నవి. కాంబోజలో మొదట హీనయానం అటు తరువాత హైందవ మహాయాన బౌద్దాలు పరస్పర కలహాలు లేకుండా వర్ధిల్లినవి. ఈ పరిస్థితి దాదాపు క్రీ.శ. 400-1400 వరకూ ఉన్నది. యశోవర్మ అనే రాజు అంగ్ కోర్ థామ్ లో బ్రాహ్మణాశ్రమంతోపాటు సౌగతాశ్రమం కూడా కట్టించినాడు. 10-13 శతాబ్దాల మధ్యన పాలించిన రాజులంతా హైందవులు, మంత్రులు మహాయాన బౌద్ధులు. ఈ మంత్రులెన్నో బౌద్ధాలయాలు నిర్మించినారు. సత్యవర్మ అనే మంత్రి (క్రీ.శ. 900) అంగ్ కోర్ మందిర నిర్మాణ పర్యవేక్షకుడు. రెండవ రాజేంద్రవర్మ మంత్రి కవీంద్రారి మధనుడూ, ఐదవ జయవర్మ మంత్రి కీర్తి పండితుడూ అనేక బౌద్ద విగ్రహాలు ప్రతిష్టించి శాసనాలు వేయించినారు. వారి శాసనాల్లో బ్రహ్మ, విష్ణు బుద్ధ త్రిమూర్తుల స్తోత్రాలున్నవి. కాంబోజలో వలె హైందవమూ మహాయానమూ కలగా పులగంగా కలిసిపోయిన సంఘటన మరెక్కడా కనిపించదు. అంగ్ కోర్ వాట్, అంగ్ కోర్ థమ్, తాప్రోమ్ మందిరాలు మఠాలు జగత్ర్ప సిద్దమైనవి. ఈనాడు కాంబోజలో ఉన్న బౌద్దం సయాంలోని బౌద్దం వలె. సాధారణమైనదే. బిక్షకులకు మంచి గౌరవం ఉన్నది. వారి నీతి నియమాలు ఆదర్శవంతములు. వాళ్ళంతా ఉపాధ్యాయులుగా యువకులను తీర్చిదిద్దుతారు. ఆ దేశంలోని యువకులంతా కొంతకాలమైనా బౌద్ధమతాల్లో ఉండి క్రమశిక్షణ, నీతి నియమాలు విద్యా బుద్దులు మత జీవనం నేర్చుకుంటారు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. కాంబోజలో మొదట వర్ధిల్లింది?
(A)   మహాయానం
(B)   హైందవం
(C)   హీనయానం
(D)   పైవన్నీ


Show Answer


6 నుండి 13 శతాబ్దాల వరకున్న కాంబోజ శాసనాలన్నీ భారతీయ సంబంధాలను తెలిపేవే, 5వ శతాబ్ది నాటికే పూన్యాన్ లో కౌండిన్య గోత్రీకుడైన జయవర్మ అనే రాజు రాజ్యం చేసేవాడు. అతడు పూ-టి అనే చైనా చక్రవర్తికి పగడపు బుద్ద ప్రతిమను, అటు తరువాత పాలించిన రుద్రవర్మ గంధపు ప్రతిమను పంపినట్లు ఆధారాలున్నవి. కాంబోజలో మొదట హీనయానం అటు తరువాత హైందవ మహాయాన బౌద్దాలు పరస్పర కలహాలు లేకుండా వర్ధిల్లినవి. ఈ పరిస్థితి దాదాపు క్రీ.శ. 400-1400 వరకూ ఉన్నది. యశోవర్మ అనే రాజు అంగ్ కోర్ థామ్ లో బ్రాహ్మణాశ్రమంతోపాటు సౌగతాశ్రమం కూడా కట్టించినాడు. 10-13 శతాబ్దాల మధ్యన పాలించిన రాజులంతా హైందవులు, మంత్రులు మహాయాన బౌద్ధులు. ఈ మంత్రులెన్నో బౌద్ధాలయాలు నిర్మించినారు. సత్యవర్మ అనే మంత్రి (క్రీ.శ. 900) అంగ్ కోర్ మందిర నిర్మాణ పర్యవేక్షకుడు. రెండవ రాజేంద్రవర్మ మంత్రి కవీంద్రారి మధనుడూ, ఐదవ జయవర్మ మంత్రి కీర్తి పండితుడూ అనేక బౌద్ద విగ్రహాలు ప్రతిష్టించి శాసనాలు వేయించినారు. వారి శాసనాల్లో బ్రహ్మ, విష్ణు బుద్ధ త్రిమూర్తుల స్తోత్రాలున్నవి. కాంబోజలో వలె హైందవమూ మహాయానమూ కలగా పులగంగా కలిసిపోయిన సంఘటన మరెక్కడా కనిపించదు. అంగ్ కోర్ వాట్, అంగ్ కోర్ థమ్, తాప్రోమ్ మందిరాలు మఠాలు జగత్ర్ప సిద్దమైనవి. ఈనాడు కాంబోజలో ఉన్న బౌద్దం సయాంలోని బౌద్దం వలె. సాధారణమైనదే. బిక్షకులకు మంచి గౌరవం ఉన్నది. వారి నీతి నియమాలు ఆదర్శవంతములు. వాళ్ళంతా ఉపాధ్యాయులుగా యువకులను తీర్చిదిద్దుతారు. ఆ దేశంలోని యువకులంతా కొంతకాలమైనా బౌద్ధమతాల్లో ఉండి క్రమశిక్షణ, నీతి నియమాలు విద్యా బుద్దులు మత జీవనం నేర్చుకుంటారు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. అంకోర్ మందిర నిర్మాణ పర్యవేక్షకుడు?
(A)   యశోవర్మ
(B)   జయవర్మ
(C)   సత్యవర్మ
(D)   రుద్రవర్మ


Show Answer


6 నుండి 13 శతాబ్దాల వరకున్న కాంబోజ శాసనాలన్నీ భారతీయ సంబంధాలను తెలిపేవే, 5వ శతాబ్ది నాటికే పూన్యాన్ లో కౌండిన్య గోత్రీకుడైన జయవర్మ అనే రాజు రాజ్యం చేసేవాడు. అతడు పూ-టి అనే చైనా చక్రవర్తికి పగడపు బుద్ద ప్రతిమను, అటు తరువాత పాలించిన రుద్రవర్మ గంధపు ప్రతిమను పంపినట్లు ఆధారాలున్నవి. కాంబోజలో మొదట హీనయానం అటు తరువాత హైందవ మహాయాన బౌద్దాలు పరస్పర కలహాలు లేకుండా వర్ధిల్లినవి. ఈ పరిస్థితి దాదాపు క్రీ.శ. 400-1400 వరకూ ఉన్నది. యశోవర్మ అనే రాజు అంగ్ కోర్ థామ్ లో బ్రాహ్మణాశ్రమంతోపాటు సౌగతాశ్రమం కూడా కట్టించినాడు. 10-13 శతాబ్దాల మధ్యన పాలించిన రాజులంతా హైందవులు, మంత్రులు మహాయాన బౌద్ధులు. ఈ మంత్రులెన్నో బౌద్ధాలయాలు నిర్మించినారు. సత్యవర్మ అనే మంత్రి (క్రీ.శ. 900) అంగ్ కోర్ మందిర నిర్మాణ పర్యవేక్షకుడు. రెండవ రాజేంద్రవర్మ మంత్రి కవీంద్రారి మధనుడూ, ఐదవ జయవర్మ మంత్రి కీర్తి పండితుడూ అనేక బౌద్ద విగ్రహాలు ప్రతిష్టించి శాసనాలు వేయించినారు. వారి శాసనాల్లో బ్రహ్మ, విష్ణు బుద్ధ త్రిమూర్తుల స్తోత్రాలున్నవి. కాంబోజలో వలె హైందవమూ మహాయానమూ కలగా పులగంగా కలిసిపోయిన సంఘటన మరెక్కడా కనిపించదు. అంగ్ కోర్ వాట్, అంగ్ కోర్ థమ్, తాప్రోమ్ మందిరాలు మఠాలు జగత్ర్ప సిద్దమైనవి. ఈనాడు కాంబోజలో ఉన్న బౌద్దం సయాంలోని బౌద్దం వలె. సాధారణమైనదే. బిక్షకులకు మంచి గౌరవం ఉన్నది. వారి నీతి నియమాలు ఆదర్శవంతములు. వాళ్ళంతా ఉపాధ్యాయులుగా యువకులను తీర్చిదిద్దుతారు. ఆ దేశంలోని యువకులంతా కొంతకాలమైనా బౌద్ధమతాల్లో ఉండి క్రమశిక్షణ, నీతి నియమాలు విద్యా బుద్దులు మత జీవనం నేర్చుకుంటారు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. రెండవ జయవర్మ మంత్రి..?
(A)   కీర్తి పండితుడు
(B)   కవీంద్రారి మధనుడు
(C)   సత్యవర్మ
(D)   యశోవర్మ


Show Answer


6 నుండి 13 శతాబ్దాల వరకున్న కాంబోజ శాసనాలన్నీ భారతీయ సంబంధాలను తెలిపేవే, 5వ శతాబ్ది నాటికే పూన్యాన్ లో కౌండిన్య గోత్రీకుడైన జయవర్మ అనే రాజు రాజ్యం చేసేవాడు. అతడు పూ-టి అనే చైనా చక్రవర్తికి పగడపు బుద్ద ప్రతిమను, అటు తరువాత పాలించిన రుద్రవర్మ గంధపు ప్రతిమను పంపినట్లు ఆధారాలున్నవి. కాంబోజలో మొదట హీనయానం అటు తరువాత హైందవ మహాయాన బౌద్దాలు పరస్పర కలహాలు లేకుండా వర్ధిల్లినవి. ఈ పరిస్థితి దాదాపు క్రీ.శ. 400-1400 వరకూ ఉన్నది. యశోవర్మ అనే రాజు అంగ్ కోర్ థామ్ లో బ్రాహ్మణాశ్రమంతోపాటు సౌగతాశ్రమం కూడా కట్టించినాడు. 10-13 శతాబ్దాల మధ్యన పాలించిన రాజులంతా హైందవులు, మంత్రులు మహాయాన బౌద్ధులు. ఈ మంత్రులెన్నో బౌద్ధాలయాలు నిర్మించినారు. సత్యవర్మ అనే మంత్రి (క్రీ.శ. 900) అంగ్ కోర్ మందిర నిర్మాణ పర్యవేక్షకుడు. రెండవ రాజేంద్రవర్మ మంత్రి కవీంద్రారి మధనుడూ, ఐదవ జయవర్మ మంత్రి కీర్తి పండితుడూ అనేక బౌద్ద విగ్రహాలు ప్రతిష్టించి శాసనాలు వేయించినారు. వారి శాసనాల్లో బ్రహ్మ, విష్ణు బుద్ధ త్రిమూర్తుల స్తోత్రాలున్నవి. కాంబోజలో వలె హైందవమూ మహాయానమూ కలగా పులగంగా కలిసిపోయిన సంఘటన మరెక్కడా కనిపించదు. అంగ్ కోర్ వాట్, అంగ్ కోర్ థమ్, తాప్రోమ్ మందిరాలు మఠాలు జగత్ర్ప సిద్దమైనవి. ఈనాడు కాంబోజలో ఉన్న బౌద్దం సయాంలోని బౌద్దం వలె. సాధారణమైనదే. బిక్షకులకు మంచి గౌరవం ఉన్నది. వారి నీతి నియమాలు ఆదర్శవంతములు. వాళ్ళంతా ఉపాధ్యాయులుగా యువకులను తీర్చిదిద్దుతారు. ఆ దేశంలోని యువకులంతా కొంతకాలమైనా బౌద్ధమతాల్లో ఉండి క్రమశిక్షణ, నీతి నియమాలు విద్యా బుద్దులు మత జీవనం నేర్చుకుంటారు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. కీర్తి పండితుడు ఎవరి మంత్రి?
(A)   రెండవ రాజేంద్ర వర్మ
(B)   ఐదవ జయవర్మ
(C)   సత్యవర్మ
(D)   జయవర్మ


Show Answer


6 నుండి 13 శతాబ్దాల వరకున్న కాంబోజ శాసనాలన్నీ భారతీయ సంబంధాలను తెలిపేవే, 5వ శతాబ్ది నాటికే పూన్యాన్ లో కౌండిన్య గోత్రీకుడైన జయవర్మ అనే రాజు రాజ్యం చేసేవాడు. అతడు పూ-టి అనే చైనా చక్రవర్తికి పగడపు బుద్ద ప్రతిమను, అటు తరువాత పాలించిన రుద్రవర్మ గంధపు ప్రతిమను పంపినట్లు ఆధారాలున్నవి. కాంబోజలో మొదట హీనయానం అటు తరువాత హైందవ మహాయాన బౌద్దాలు పరస్పర కలహాలు లేకుండా వర్ధిల్లినవి. ఈ పరిస్థితి దాదాపు క్రీ.శ. 400-1400 వరకూ ఉన్నది. యశోవర్మ అనే రాజు అంగ్ కోర్ థామ్ లో బ్రాహ్మణాశ్రమంతోపాటు సౌగతాశ్రమం కూడా కట్టించినాడు. 10-13 శతాబ్దాల మధ్యన పాలించిన రాజులంతా హైందవులు, మంత్రులు మహాయాన బౌద్ధులు. ఈ మంత్రులెన్నో బౌద్ధాలయాలు నిర్మించినారు. సత్యవర్మ అనే మంత్రి (క్రీ.శ. 900) అంగ్ కోర్ మందిర నిర్మాణ పర్యవేక్షకుడు. రెండవ రాజేంద్రవర్మ మంత్రి కవీంద్రారి మధనుడూ, ఐదవ జయవర్మ మంత్రి కీర్తి పండితుడూ అనేక బౌద్ద విగ్రహాలు ప్రతిష్టించి శాసనాలు వేయించినారు. వారి శాసనాల్లో బ్రహ్మ, విష్ణు బుద్ధ త్రిమూర్తుల స్తోత్రాలున్నవి. కాంబోజలో వలె హైందవమూ మహాయానమూ కలగా పులగంగా కలిసిపోయిన సంఘటన మరెక్కడా కనిపించదు. అంగ్ కోర్ వాట్, అంగ్ కోర్ థమ్, తాప్రోమ్ మందిరాలు మఠాలు జగత్ర్ప సిద్దమైనవి. ఈనాడు కాంబోజలో ఉన్న బౌద్దం సయాంలోని బౌద్దం వలె. సాధారణమైనదే. బిక్షకులకు మంచి గౌరవం ఉన్నది. వారి నీతి నియమాలు ఆదర్శవంతములు. వాళ్ళంతా ఉపాధ్యాయులుగా యువకులను తీర్చిదిద్దుతారు. ఆ దేశంలోని యువకులంతా కొంతకాలమైనా బౌద్ధమతాల్లో ఉండి క్రమశిక్షణ, నీతి నియమాలు విద్యా బుద్దులు మత జీవనం నేర్చుకుంటారు. పై వ్యాసాన్ని చదివి క్రిందనున్న ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి. ఈ కాలం నాటి కంబోజ రాజులందరూ హైందవులు?
(A)   క్రీ.పూ. 6-13 శతాబ్దలు
(B)   క్రీ.పూ. 4-14 శతాబ్దలు
(C)   క్రీ.శ. 4-14 శతాబ్దలు
(D)   క్రీ.శ. 5-15 శతాబ్దలు


Show Answer


  • Page
  • 1 / 4